فواید روغن زیتون

امام رضا علیه السلام:

⇦•بر شما لازم است که از روغن زیتون استفاده کنید؛ زیرا

⓵⇤ صفرا را آشکار می‌ کند

⓶⇤ و بلغم را از بین می‌برد

⓷⇤ اعصاب را تقویت می کند

⓸⇤ بیماری را نابود می کند

⓹⇤ اخلاق انسان را نیکو می‌کند

⓺⇤ روح را آرامش می‌دهد

⓻⇤ غم را از بین می‌برد

📚عیون اخبار الرضا، باب ۳۱، حدیث ۸۱

دیدگاهتان را بنویسید