عسل درمان هر دردی است

ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ علیه السلام :

ﺩﺭ ﻋﺴﻞ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺮﺩﺭﺩﻯ ﺍﺳﺖ🍯

 

✍ﻫﺮﻛﺲ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻳﻚ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻠﻴﺴﺪ، ﺍﻳﻦ ﻋﺴﻞ، غلبه ی ﺑﻠﻐﻢ و سودا ﺭﺍ درمان می کند، ﺻﻔﺮﺍ ﺭﺍ ﻓﺮﻭ ﻣﻰ ﻧﺸﺎﻧَﺪ و ذهنش ﺭﺍ ﺻﻔﺎ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ

 

📚بحار،ﺝ۶۶،ﺹ۲۹۳

دیدگاهتان را بنویسید