درمان ضعف بینائی

رعایت اموری که دید را تقویت می کند و ضعف بینائی را برطرف سازد لازم است و آن امور به شرح زیر می باشد :

۱ شستن دستها و وضو بعد از غذا، زیرا کلینی و برقی با سند معتبر از امیرالمومنین (ع) روایت کردند که فرمود: شستن دست پیش و پس غذا عمر را می افزاید و چربی را از جامه دور می کند و چشم را روشن می سازد.

۲ مسواک زدن، زیرا روایات متعدد در این زمینه وارد شده که یکی از اینها امام صادق (ع) می فرمایند : مسواک زدن اشک ریزی را از میان می برد و چشم را روشن می کند.

۳ رنگ کردن مو، پیامبر (ص) می فرمایند در رنگ کردن چهارده خصلت است التهاب و عفونت را از گوشها بیرون می کند چشم را روشن میب خشد …
در روایت دیگر از رسول خدا (ص) می فرمایند با حنا رنگ کنید که چشم را روشنی می بخشد موها را می رویاند خوشبو می کند و موجب آرامش همسر می شود.

۴ کوتاه کردن مو، امام کاظم می فرمایند : هرگاه موی سر بلند شود چشم ضعیف گردد و نور آن از میان برود کوتاه کردن مو چشم را روشنی می بخشد و نور آن را افزایش می دهد.

۵ غسل کردن در آب زمزم، در روایت غسل کردن در آن چشم را روشن می کند.

۶ خوردن به، در روایت آمده : به بخورید و آن را به یکدیگر هدیه دهید که چشم را روشنی می بخشد و دوستی را در قلب پایدار می دارد.

۷ نگاه کردن به سبزه.

۸ نگاه کردن به آب جاری.

۹ نگاه کردن به چهره زیبا
فتال نیشابوری از امام کاظم (ع) نقل می کند که فرمود : سه چیز است که چشم را روشنی می بخشد نگاه کردن به سبزه، نگاه کردن به آب جاری و نگاه کردن به چهره زیبا، در جای دیگر آوردن که این سه تا هم وغم را برطرف می کنند.

۱۰ قرائت قرآن با نگاه کردن، امام صادق (ع) فرمود هر که قرآن را با نگاه کردن بخواند به چشم خود بهره رساند و حساب پدر و مادرش را سبک گرداند هر چند آن دو کافر باشند.

۱۱ خرمای برنی، زیرا از پیامبر نقل شده که در این خرما نه خصلت : … وشنوائی وبینائی را می افزاید.

۱۲ خوردن گوشت، روایت شده است : خوردن گوشت شنوائی وبینائی را افزایش می دهد.

۱۳ کفش زرد، از امام باقر آمده پوشیدن کفش زرد چشم را تیز می کند و آلت مردانگی استوار می سازد و اندوه را از میان می برد و با وجود این از پوشاک پیمبران است.

۱۴ اویشن و نمک

۱۵ زنیان و گردو، از امام صادق (ع) روایت شده است چهار چیز چشم را روشنی بخشد و سود می رساند و زیان ندارد آویشن و نمک نانخواه و گردو زمانی که باهم باشند.

دیدگاهتان را بنویسید