حکمت بلند شدن مو و ناخن

🔴 امام صادق (ع):

با تأمل در اينكه خداوند با حسن تدبير و حكمت، مو و ناخن را آفريده نگاه کن.

از آنجا كه اين دو رشد می كنند و بلند می ‏شوند و بايد كوتاه گردند، حس ندارند تا انسان به هنگام گرفتن آنها احساس درد نكند.

اگر انسان از گرفتن مو و ناخن درد می‏ كشيد ميان دو محذور قرار می گرفت: يا اينكه هر دو را رها می‏ كرد تا دراز شوند و يا اينكه با دشوارى و تحمل درد، آنها را كوتاه می كرد.

مفضّل می‏گويد: به امام- عليه السّلام- عرض كردم: چه می‏ شد اگر خداوند آنها را چنان می‌‏آفريد كه افزوده نگردند تا آدمى به اصلاح و كوتاه كردن نيازمند نباشد.؟

 

♻امام- عليه السّلام- فرمود: خداوند متعال در اين كار، نعمتهايى نهاده كه آدمى از آنها آگاه نيست تا سپاس گويد.

آگاه باش! دردهاى بدن با خروج مو از منافذ بدن و با خروج ناخن از سر انگشتان خارج می گردند؛ از اين رو به انسان فرمان داده شده كه هر هفته با نوره ماليدن و مو تراشيدن و كوتاه كردن ناخن ها به اين كار اقدام كند.

 

اين كار باعث می‏ شود كه موى و ناخن با شتاب بيشترى برويند و دردها و بيماريها را سريعتر خارج كنند.

اگر شخص چنين نكند، رشد آنها كوتاه و اندك می‏ شود، در نتيجه، دردها در بدن می‌‏ماند و بيماريهاى مختلف پديد می‌‏آورد.

 

♻ نتیجه‌گیری: لیزر مو در بدن مانع رشد مجدد مو می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید