ایستاده آب ننوشید

چیزی که مردم می فهمند و می بینند اینکه مردم بیمار می شوند و به بیماریهایی که درمان ندارد مبتلا می شوند وعلت اینکار را نمی دانند .

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: در حال ایستاده هیچ کس از شماها آب ننوشد و اگر کسی فراموش کرد و ایستاده آب نوشید باید آب را برگرداند و استفراغ نماید.

اینکه انسان باید استفراغ کند با توجه به دشوار بودن استفراغ از وجود یک خطر در ایستاده نوشیدن حکایت دارد.

دلیلش هم حدیثی از پیامبر (ص) که فرمودند: هر که در حال ایستاده بنوشد و بیمار شود هرگز بهبودی پیدا نخواهد کرد. البته در چنین حالتی باید استفراغ کند و این حدیث علت شیوع بیماریهای فاقد درمان را به روشنی بیان می کند.

و در روایت دیگر ار حضرت امیر (ع) می فرمایند: از نوشیدن آب در حالی که بر پاهایتان ایستاده باشید پرهیز کنید زیرا این کار موجب دردی می شود که دوا ندارد یا اینکه خداوند عافیت دهد.

و آنجا روایت دیگری که تفصیل بیشتری دارد از پیامبر اکرم (ص) حکایت می کند که ایشان مردی را دیدند که ایستاده می نوشد و به همین دلیل فرمودند آیا دوست داری که گربه با تو بنوشد آن مرد گفت خیر، حضرت فرموند با تو موجودی آب نوشید که بدتر از گربه است و او شیطان است.

با توجه به اینکه در روایات ما شیطان در هوا معلق است وشیطان همان میکروب و ویروس است پس اگر انسان ایستاده آب بنوشد به شیطان نزدیکتر خواهد بود و احتمال دارد که آب را آلوده کند و روایت تعبیر کرده که شیطان با انسان آب می نوشد.

البته مراد از این روایات ایستاده در شب نوشیدن است زیرا در روایتی این قید را ذکر کرده می فرمایند نوشیدن آب در شب در حالت ایستاده موجب پیدایش زرداب می شود.

و در روایت دیگر نوشیدن آب در حالت ایستاده در روز غذا را هضم می کند و نوشیدن در شب در حالت ایستاده موجب بیماری زرداب (یعنی سیروز کبدی) می شود.

این نوشته در احادیث ارسال شده و با برچسب گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید